www.moedersvanmorgen.nl
Klik Share Button Image en selecteer de optie “Zet op beginscherm" om toe te voegen aan uw beginscherm.
Zet op beginscherm Cancel
Close
Privacy verklaring

Cookieverklaring

Voor de website Moeders van Morgen maken we gebruik van cookies. Lees hierover in onze cookieverklaring , waarin we in detail uitleggen hoe en waarom dit gebeurt. Wij zetten cookies (of vergelijkbare technieken) in voor: statistieken en analyse, het doormeten van de effectiviteit van advertenties, lettertypen en vragenlijsten. Wil je weten over hoe wij om gaan met persoonsgegevens, lees dan onze privacy verklaring.

Statistieken en analyse (Google Analytics)

Wij – Bijwerkingencentrum Lareb – gebruiken Google Analytics en daaraan gerelateerde cookies ten behoeve van statistieken en analyse. Meer precies: voor de kwaliteit en effectiviteit van onze website en online uitingen. Zo gebruiken we Google Analytics:

 • om te analyseren welke pagina's het meest bezocht worden op onze website Moeders van Morgen (moedersvanmorgen.nl),
 • hoe bezoekers op onze website zijn gekomen en
 • welke zoektermen de websitebezoeker gebruikte via Google’s zoekmachine.

We analyseren de verzamelde gegevens zodat onze website en online uitingen nog beter op bezoekers kunnen worden afgestemd. Dit inzicht verkrijgen we op basis van statistische informatie. Bijvoorbeeld over hoeveel gebruikers een bepaalde pagina hebben bezocht en hoe lang deze gebruikers daar gemiddeld waren. Welke websitegebruikers dit precies zijn, is voor ons nooit inzichtelijk.

Geen toestemming

Omdat de Google Analytics-cookies geen of geringe gevolgen hebben voor uw privacy dankzij het anonimiseren van de IP-adressen, vragen we geen toestemming voor het gebruik hiervan. We zetten de betreffende cookies ook niet in als tracking cookies, maar uitsluitend ten behoeve van statistiek en analyse.

Om welke gegevens gaat het?

Voor de websitestatistieken gebruiken wij geanonimiseerde IP-adressen van onze bezoekers. De herleidbaarheid van de websitebezoekers is hierbij zoveel mogelijk beperkt, op basis van onze instructies aan Google. Google verwijdert zo snel als mogelijk in het geheugen van de server het laatste octet (cijfergroep) van elk IP-adres. De IP-adressen zijn daarmee geanonimiseerd voordat wij deze kunnen analyseren.

Voor zover de IP-adressen te kwalificeren zijn als persoonsgegevens, namelijk kortstondig in de fase voordat deze door Google geanonimiseerd worden, mogen wij deze gegevens laten verwerken vanwege ons gerechtvaardigde belang om op basis van anonieme informatie statistische inzichten te verkrijgen en onze online campagnes te optimaliseren. Lees onder “cookies uitschakelen of verwijderen” hoe u bezwaar kan maken tegen deze gegevensverzameling.

In totaal verzamelen we met Google Analytics de volgende gegevens:

 • welke pagina's bezocht zijn en welke documenten gedownload zijn;
 • IP-adres zonder het laatste octet (cijfergroep);
 • user agents (browsers zoals Chrome, operating system zoals Windows);
 • gebruikte apparaten (type, merk);
 • het tijdstip en duur van het websitebezoek, inclusief doorkliks;
 • locatie (op basis van geanonimiseerde IP-adressen).

Daarnaast bevat Google Analytics informatie over:

 • gebruikte zoektermen om via Google’s zoekmachine op onze website te komen;
 • gebruikte links om op onze website te komen (referrers).

In Google Analytics is alleen geaggregeerde (samengevoegde) informatie opgenomen. Deze informatie bevat geen naar personen herleidbare gegevens.

UTM-codes

De links (referrers) naar onze website kunnen zogeheten UTM-codes bevatten. UTM-codes zijn geen cookies of vergelijkbare technieken, maar worden wel door ons gebruikt voor Google Analytics.

Via de UTM-codes kunnen we herleiden via welke kanalen en online uitingen bezoekers op onze website terechtkomen. Zo kunnen we nagaan hoe effectief onze campagnes zijn. De UTM-codes vertellen ons vanaf welke online plaats de websitebezoeker is gekomen (te weten: de plaats waar de hyperlink naar onze website staat), via welk medium (zoals een banner, mailing, advertorial, etc.) en via welke campagne (bijvoorbeeld welke mailing).

Belangrijk: De UTM-codes worden niet op de één of andere manier gekoppeld aan IP-adressen van websitebezoekers of aan andere gegevens die tot identificatie zouden kunnen leiden. Via Google Analytics is het niet mogelijk om te achterhalen wie een bepaalde websitebezoeker is.

Privacyvriendelijke instellingen

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft een handleiding (versie augustus 2018) opgesteld over hoe Google Analytics privacyvriendelijk kan worden ingesteld. Wij hebben deze handleiding gevolgd en onder meer met Google een verwerkersovereenkomst gesloten, van de IP-adressen de laatste octetten (cijfergroepen) verwijderd en de ‘gegevens delen’-optie uitgezet. Ook maken we geen gebruik van andere Google diensten anders dan voor het meten van de effectiviteit van advertenties met behulp van Google Tag Manager. Zie hierna over deze laatstgenoemde effectiviteitsmetingen.

Effectiviteit meten van advertenties (Google’s Tag Manager)

Voor de campagnes ten behoeve van Moeders van Morgen zetten we advertenties in. Deze worden getoond boven de resultaten van Google’s zoekmachine en op andere websites. We willen weten hoe effectief deze advertenties zijn en hierop de advertentiecampagne optimaliseren. Bijvoorbeeld om na te gaan vanaf welke online plaats onze uitingen wel of niet effectief zijn, en of onze uitingen inhoudelijk aangepast dienen te worden. Ook willen we meten hoeveel bezoekers via een advertentie hebben geklikt op de aanmeldknop op onze website. Om deze inzichten mogelijk te maken gebruiken we Google Tag Manager dat gekoppeld is aan Google Analytics.

Met behulp van Google Tag Manager, gekoppeld aan Google Analytics, meten we welke online locaties en welke type gebruikers goed reageren op onze online uitingen. We meten ook wat websitesbezoekers doen op onze website, met betrekking tot bezoekduur, doorkliks en bounceratio’s (lees: hoe vaak vertrekken de bezoekers direct nadat zij op onze website aanbeland). We meten daarnaast hoe vaak een advertentie ertoe leidt dat websitebezoekers op de aanmeldknop klikken op onze website. In jargon wordt dit ‘conversie’ genoemd.

We kunnen en zullen niets meten ten aanzien van de informatie die in het formulier wordt ingevoerd nadat op de aanmeldknop is geklikt. Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met deze gegevens.

Belangrijk: Het is mogelijk dat je een uiting van Moeders van Morgen meer dan eens te zien krijgt. Echter, we zetten Google Analytics of Google Tag Manager niet in voor verschillende matchmogelijkheden zoals retargetting of remarketing.

Geen toestemming

Omdat het gebruik van de Google Tag Manager-cookie in combinatie met Google Analytics geen of geringe gevolgen heeft voor uw privacy, vragen we geen toestemming voor het gebruik hiervan. Immers, met de inzet van deze techniek kan niet op meerdere websites het gedrag van de websitebezoeker door de tijd heen worden gevolgd. Ook wordt er geen profiel van de websitebezoeker opgesteld op basis van zijn of haar interesses. Evenmin wordt de informatie van Google Tag Manager door ons of derden gebruikt om websitegebruikers anders te behandelen, bijvoorbeeld bij het aanbieden of juist onthouden van bepaalde informatie.

We zetten Google Tag Manager uitsluitend in om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van onze advertenties.

Lettertypen (Adobe’s Typekit)

De lettertypen die wij voor onze website gebruiken, worden mogelijk gemaakt door Typekit van Adobe Systems. Hiervoor laden wij de lettertypen van Adobe als externe bron.

Adobe leest informatie uit van jouw apparaat waarmee je onze website bezoekt, zoals je computer, tablet of telefoon, om de lettertypen weer te kunnen geven en het gebruik daarvan tot op behaalde hoogte te kunnen monitoren. In het privacybeleid van Adobe is beschreven hoe zij hiermee om gaat.

Lees ook het aanvullende privacybeleid over lettertypen. Hierin is beschreven welke informatie Adobe uitleest. Het gaat onder meer om informatie over het gebruikte lettertype, de gegevens over de klant (lees: Lareb) die hierbij horen en technische informatie over hoelang het duurde voordat het lettertype wordt geladen en welke browser er wordt gebruikt. Adobe gebruikt deze informatie om de lettertypen te kunnen aanbieden en om problemen op te kunnen sporen.

Adobe gebruikt de informatie ook om de contracten die zij heeft met de lettertype-makers te kunnen vervullen. Deze makers ontvangen statistische, niet naar personen herleidbare, informatie.

Geen toestemming

Omdat de Adobe’s Typekit-cookie noodzakelijk is om onze website correct weer te geven en omdat de privacygevolgen gering zijn, vragen we geen toestemming voor het gebruik hiervan.

Vragenlijsten

Onze website bevat formulieren met vragenlijsten. Hiermee kan je je bijvoorbeeld aanmelden voor onderzoek. De vragenlijsten gebruiken cookies. Hierdoor is het mogelijk om te onthouden waar je bent gebleven bij het invullen van de vragen, inclusief de plaats waar je voor het laatst naar toe hebt gescrold. De cookies zorgen ervoor dat als je de vragenlijst opnieuw bezoekt, je op de plek begint waar je gebleven was.

Geen toestemming

Omdat de vragenlijst-cookies nodig zijn om de formulieren met vragenlijsten goed te laten functioneren en de cookies geen privacygevolgen hebben, vragen we geen toestemming voor het gebruik ervan.

Cookies uitschakelen of verwijderen

Met behulp van onze cookiebanner kan je je cookievoorkeuren wijzigen. Daarnaast kan je cookies uitschakelen of verwijderen, handmatig via je internetbrowser of automatisch als je de website verlaat en dit in je browser ingesteld.

Per browser kan je op de volgende manieren cookies verwijderen:

Voorkeuren instellen via Google

Via Google kan je o.a. aangeven hoe je wenst dat er met je zoekgegevens wordt omgesprongen en welke gegevens over jou gebruikt mogen worden voor advertenties. Als je inlogt op je Google-account, kun je onder meer bepalen wat er in je account wordt opgeslagen en je zoekgeschiedenis beheren. Instellingen voor advertentiepersonalisatie zijn beschikbaar via deze directe link. Lees meer over hoe Google gegevens gebruikt, bijvoorbeeld in verband met advertenties, in haar privacybeleid.

Je kan je ook afmelden voor gegevensverzameling met behulp van Google Analytics, download en installeer je een browser-add-on.

Overzicht van onze cookies

In onderstaande tabel staan alle cookies die tijdens een bezoek aan onze website geplaatst kunnen worden. In de eerste kolom staat de naam van het cookie. In de tweede kolom is aangegeven wie de cookie plaatst: Lareb ten behoeve van moedersvanmorgen.nl, of een andere partij. In de derde kolom is de cookie (of vergelijkbare techniek) specifiek benoemd. De vierde kolom bevat uitleg over het doel van de cookie en in de laatste kolom lees je hoe lang het cookie bewaard wordt.

Toekomstige wijzigingen cookieverklaring

Wij kunnen de informatie in deze cookieverklaring aanpassen als er nieuwe ontwikkelingen zijn. Bijvoorbeeld als we nieuwe of andere cookies gebruiken. Wij raden je daarom aan deze informatie regelmatig te bekijken. Deze cookieverklaring is op 25 november 2021 voor het laatst aangepast.

Contactpersoon

Heb jij vragen over deze privacyverklaring ? Neem dan contact op met Bijwerkingencentrum Lareb via telefoonnummer: 073 – 64 69 700 (bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur) of via e-mail: info@moedersvanmorgen.nl.

Bedrijfsgegevens

De uitvoering en het beheer van Moeders van Morgen wordt gedaan door:

Bijwerkingencentrum Lareb Goudsbloemvallei 7
5237 MH ’s-Hertogenbosch
Telefoonnummer: 073 - 64 69 700
E-mailadres: info@lareb.nl

Home Hoe Aanmelden