www.moedersvanmorgen.nl
Klik Share Button Image en selecteer de optie “Zet op beginscherm" om toe te voegen aan uw beginscherm.
Zet op beginscherm Cancel
Close
Studies

Studies & Onderzoeken

Studies

Binnen Moeders van Morgen zijn drie studies ingebed: het onderzoek naar de 22 weken prik, de COVID-19 vaccinatie en het EURAP onderzoek. Daarnaast werken we samen met het Erasmus MC op het project “Kinderwens en afweeronderdrukkende medicijnen bij de man”. Voor het project “Antacida gebruik tijdens de zwangerschap” leveren we data aan aan het Radboudumc.

Wat is de 22-weken prik?

Zwangere vrouwen krijgen de 22-wekenprik (kinkhoestvaccinatie tijdens de zwangerschap) aangeboden vanuit het Rijksvaccinatieprogramma. Deze zorgt ervoor dat je kind in de eerste weken na de geboorte direct beschermd is tegen kinkhoest.

Waarom worden deze zwangerschappen gevolgd?

Er is veel onderzoek gedaan naar de veiligheid van het kinkhoestvaccin in de zwangerschap. Uit de onderzoeken zijn geen negatieve effecten op de zwangerschap of het (ongeboren) kind gevonden. Ook zijn bij zwangere vrouwen niet méér of andere bijwerkingen te verwachten dan bij mensen die niet zwanger zijn. De meest voorkomende bijwerkingen zijn koorts en reacties op de injectieplaats zoals roodheid, zwelling en pijn.

Ondanks dat eerder uitgevoerde grote studies geen risico’s laten zien, is het van belang de veiligheid van de 22-wekenprik in kaart te brengen in de Nederlandse situatie.

Hoe kun je hieraan meedoen?

Via Moeders van Morgen worden zwangerschappen gevolgd om de kennis over gezondheid, leefstijl en eventueel geneesmiddelgebruik en vaccinaties tijdens de zwangerschap en borstvoeding te vergroten. Door deel te nemen aan Moeders van Morgen doe je automatisch mee aan het onderzoek naar de 22-weken prik.

Neem je nog niet deel aan Moeders van Morgen?
Je kunt je hier aanmelden.

COVID-19 vaccinatie.

Zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven kunnen ook worden uitgenodigd voor vaccinatie tegen COVID-19. Op dit moment wordt zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven aangeraden dit met hun zorgverlener te bespreken.

Waarom worden deze zwangerschappen gevolgd?

Er is veel onderzoek gedaan naar de veiligheid van het COVID-19 vaccin voordat met grootschalige vaccinatie werd begonnen. Bijwerkingen die het meest voorkwamen bij de personen die meededen aan deze onderzoeken waren vermoeidheid, hoofdpijn, spierpijn, koorts en pijn op de plek van injectie.

In de onderzoeken voor de registratie naar de veiligheid en werkzaamheid van COVID-19 vaccins, worden zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven bijna altijd uitgesloten van deelname. Hierdoor zijn er weinig gegevens bekend over de veiligheid en de mogelijke gevolgen van het COVID-19 vaccinatie bij zwangere vrouwen en voor het (ongeboren) kind. Dit onderzoek heeft als doel de mogelijke bijwerkingen die zwangere vrouwen ervaren kort na COVID-19 vaccinatie vast te leggen. Daarnaast kunnen we ook mogelijke gevolgen op het verloop van de zwangerschap en voor het (ongeboren) kind vast stellen.

Hoe kun je hieraan meedoen?

Via Moeders van Morgen worden zwangerschappen gevolgd om de kennis over gezondheid, leefstijl en eventueel geneesmiddelgebruik en vaccinaties tijdens de zwangerschap en borstvoeding te vergroten. Door deel te nemen aan Moeders van Morgen doe je automatisch mee aan het onderzoek naar de veiligheid van het COVID-19 vaccin.

Neem je nog niet deel aan Moeders van Morgen?
Je kunt je hier aanmelden.

Wat is EURAP?

EURAP is een internationaal onderzoek naar de effecten van anti-epilepticagebruik tijdens de zwangerschap op het ongeboren kind. De afkorting EURAP staat voor European Registry of Antiepileptic Drugs and Pregnancy. In Nederland valt EURAP onder de verantwoordelijkheid van het Bijwerkingencentrum Lareb. Het EURAP onderzoek is opgestart omdat er niet veel bekend is over de effecten van anti-epilepticagebruik tijdens de zwangerschap op het ongeboren kind. Vrouwen met epilepsie moeten vaak anti-epileptica blijven gebruiken tijdens de zwangerschap. Om een goede keuze te maken welke anti-epileptica verantwoord gebruikt kunnen worden tijdens de zwangerschap is meer kennis gewenst.

Hoe kun je meedoen?

De gegevens voor EURAP worden via Moeders van Morgen verzameld. Als je wilt deelnemen aan EURAP kan dat via aanmelding voor Moeders van Morgen. Wanneer het gebruik van anti-epileptica worden genoemd in de vragenlijst, vragen wij om toestemming om je gegevens met EURAP te delen. Daarnaast worden voor EURAP nog een aantal aanvullende vragen gesteld, bijvoorbeeld over het optreden van epileptische aanvallen.

Wie kan meedoen?

Alle zwangere vrouwen die anti-epileptica gebruiken kunnen deelnemen aan EURAP. Hierbij maakt het niet uit of deze middelen gebruikt worden voor de behandeling van epilepsie of voor een andere aandoening. Deelname wordt het liefst zo vroeg in de zwangerschap gestart. Voor vragen kun je mailen naar eurap@lareb.nl of info@moedersvanmorgen.nl.

De mogelijke invloed van afweeronderdrukkende medicijnen op de vruchtbaarheid, de zwangerschapsuitkomst en de gezondheid van het kind.

Medicatiegebruik tijdens de zwangerschap kan een risico zijn voor moeder en kind. Van een aantal medicijnen is dit bekend. Risico’s van medicatiegebruik door mannen met een kinderwens zijn echter vaak onbekend en waarschijnlijk klein. Daarom zijn hier weinig studies naar gedaan. Toch zijn er een aantal medicijnen die, in theorie, een effect kunnen hebben op de vruchtbaarheid, zwangerschapsuitkomsten en de gezondheid van het kind. Dit kan bij artsen en patiënten onzekerheid geven.

In dit onderzoek wordt gekeken naar de veiligheid en risico’s van het gebruik van afweeronderdrukkende medicijnen bij mannen met een kinderwens.

Dit project is een samenwerking tussen Bijwerkingencentrum Lareb (waar Moeders van Morgen onderdeel van is), specialisten van het Erasmus MC en diverse patiëntenverenigingen. Het wordt gefinancierd door ZonMW (projectnummer 849200009).

Ben jij een man met een kinderwens, heb je een auto-immuunaandoening of een orgaan transplantatie ondergaan en gebruik(te) je hiervoor afweeronderdrukkende medicijnen? Doe dan mee aan dit onderzoek! Kijk voor meer informatie op mijnvaderwens.nl. Wanneer je partner zwanger is vragen we haar deel te nemen aan Moeders van Morgen. Zodat we de zwangerschap en de gezondheid van het kind kunnen volgen.

Wat zijn antacida en waar worden ze voor gebruikt?

Uit onderzoek blijkt dat in 40-85% van de zwangerschappen klachten van brandend maagzuur ontstaan. Dit kan een negatieve invloed hebben op de kwaliteit van leven van de zwangere vrouw en worden daarom veelal behandeld, in eerste instantie met maagzuur neutraliserende geneesmiddelen. De overkoepelende naam voor deze maagzuur neutraliserende geneesmiddelen is antacida. Hieronder vallen onder andere Antagel, Gastilox® en Rennie®.

Waarom worden deze zwangerschappen gevolgd?

Er is niet veel onderzoek gedaan naar mogelijke effecten van het gebruik van antacida op het verloop van de zwangerschap. Als mogelijk voordeel wordt het verminderen van de kans op verhoogde bloeddruk tijdens de zwangerschap genoemd. Maar er zijn ook enkele aanwijzingen dat antacida de kans op astma of allergieën bij het kind kan vergroten.

Hoe worden de zwangerschappen gevolgd?

Deze studie is opgezet door de PRIDE studie van het Radboudumc in Nijmegen. In totaal zijn meer dan 12.000 zwangerschappen gevolgd in de PRIDE studie en de voorganger van Moeders van Morgen, pREGnant. Het voorkomen van hypertensie en pre-eclampsie en verschillende zwangerschapsuitkomsten (zoals geboortegewicht, vroeggeboorte) in de groep die antacida heeft gebruikt wordt vergeleken met een groep die dit niet heeft gebruikt. Dit onderzoek wordt gesubsidieerd door ZonMW (projectnummer 848018010).

Hoe kun je hieraan mee doen?

De gegevens voor dit onderzoek zijn reeds verzameld door de zwangerschappen die gevolgd zijn met een uitgerekende datum tot en met 31 december 2019.

Je kunt natuurlijk nog altijd deelnemen aan Moeders van Morgen. We volgen zwangerschappen om de kennis over gezondheid, leefstijl en eventueel geneesmiddelgebruik en vaccinaties tijdens de zwangerschap en borstvoeding te vergroten, zoals in bovenstaande onderzoek.

Neem je nog niet deel aan Moeders van Morgen? Je kunt je hier aanmelden.

Home Hoe Aanmelden